Logo-BP.png

ขั้นตอนรับความสุขง่าย ๆ 

กดลงทะเบียน “ร่วมลุ้นรับรางวัลจากแบล็กเพิร์ล” โดยกรอกรายละเอียดส่วนตัว (ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทร) พร้อมแนบ

1.  ภาพถ่ายสวยๆ สำหรับพิมพ์ผ้าพันคอเก๋ๆ

2.  ภาพถ่ายของท่านกับผลิตภัณฑ์ของแบล็กเพิร์ล

3.  ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินจากการชำระค่าสินค้าของแบล็กเพิร์ล

  • ร่วมสนุกกับการจับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเซ็ตผลิตภัณฑ์จากแบล็กเพิร์ล ประเทศไทย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 จำนวน 5 รางวัล ประกาศผลผ่านทางเฟซบุ๊กในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.

**หมายเหตุ

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่สาขาตามที่กำหนด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

  • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  • พนักงาน บริษัท สตาร์ ชายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

  • กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ชื่อของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วทำการจับชิ้นส่วน

  • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ “Xmas Competition Thailand” ทาง เฟซบุ๊ก Origani เวลา 15.00 น.