นโยบายบริษัทฯ

นโยบายการซื้อสินค้าและการชำระเงิน

  • ผลิตภัณฑ์ Black Pearl™ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท Sea of Spa จำกัด ประเทศอิสราเอล เราคือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Black Pearl™ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว  โดยได้ผ่านกระบวนการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้อง และมีหมายเลขจดแจ้ง (อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

  • ราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

  • รูปแบบการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ได้มีการเปิดจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และได้มีการแนะนำสินค้ารวมถึงสาธิตวิธีการใช้สินค้า และมีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่ตลอด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานขาย

  • การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทั้งเป็นเงินสดและชำระผ่านบัตรเครดิต  โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตลูกค้าจะสามารถทำการผ่อนชำระกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารเพื่อแจ้งการผ่อนชำระ รวมถึงรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยผ่อนชำระด้วยตัวเอง 

นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้า / แลกเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเกิดเปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้า  แต่ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่ทำการซื้อสินค้า  และหากในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ตัวผลิตภัณฑ์   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสม

นโยบายการรับประกันสินค้า

ในกรณีทิ่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อสินค้า  โดยการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02 – 1736007  และในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ไป

ในกรณีที่เกิดการแพ้เครื่องสำอาง

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้เครื่องสำอาง ลูกค้าจะต้องนำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยืนอาการแพ้มาจากส่วนผสมของเครื่องสำอางของ Black Pearl จากโรงพยาบาลเท่านั้น ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับใบรับรองแพทย์จากคลินิกเอกชน

Black Pearl (Thailand)

02 173 60 07

02 173 60 08

LS COSMETICS · 22 Bangna Complex (M10)   Bangna-Trad (3 KM) · Bangna · Bangkok 102 60

©2020 by London Sales Co., Ltd.